Logowanie

Historia

            Ścianka wspinaczkowa „Aniołów Stróżów” istnieje od 2004 roku. Powstała z inicjatywy br. Pawła Kubiaka OFM Cap. i grupy osób z nim zaprzyjaźnionej. Dzięki pracy wolontariuszy i wsparciu wielu darczyńców, zaadaptowano dwa wolne pomieszczenia w dawnej klasztornej stodole na ściankę wspinaczkową. Do wiosny 2005 roku funkcjonowała tylko duża ściana. Od kwietniu 2005 roku rozpoczął działalność bouldering,  a od maja 2005 r. dyżurują osoby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wspinających się.  Zajęcia prowadzone są przez osoby, którzy ze środków własnych i częściowego dofinansowania ukończyli kursy operatora sztucznej ściany wspinaczkowej i kurs skałkowy (pozwalające bezpiecznie prowadzić zajęcia na ścianie wspinaczkowej).  Od września 2005 r. pełnione są regularne dyżury. Na tą działalność pozyskaliśmy środki finansowe z Urzędu Miasta Stalowa Wola.

          W czasie naszej działalności zorganizowano wspinanie dla grup szkolnych m.in. ze Szkoły Podstawowej nr. 6, 7, 9, 11  i 12, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 5 w Stalowej Woli, Liceum Ogólnokształcącego im. KEN oraz Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli. Zorganizowano zajęcia dla osób niepełnosprawnych biorących udział w Warsztatach  Terapii Zajęciowej w Gorzycach.  Stowarzyszenie ma doświadczenie w organizowaniu zawodów wspinaczkowych. W styczniu 2006 r., kwietniu 2007 r.,  kwietniu 2008 r.  maju 2009 r., lutym 2010 r. odbyły się zawody wspinaczkowe z profesjonalną obsadą sędziowską (Jakub Rozbicki, Dariusz Mielczarek, Wojciech Wiwatowski, Dawid Młynarski). Na zawodach drogi komponowane były przez instruktora wspinaczki: J. Rozbickiego i Wojciecha Wiwatowskiego. Wzięli w nich udział zawodnicy z różnych miejscowości m. in. ze  Stalowej Woli, Tarnobrzega, Niska, Sandomierza, Jastkowic, Zarzecza, Gorzyc, Krakowa.

        W okresie wakacyjnym prowadzone są zajęcia dla młodzieży a także organizowane są zajęcia dla półkolonii, grup harcerzy itp.

        Grupa wspinaczkowa organizowała również wyjazdy rodzin na wspinaczkę skałkową do Podgrodzia k. Ćmielowa, Odrzykonia k. Krosna, Leska, Rożnowa, Lądka Zdroju (wyjazd połączony z kursem skałkowym dla dorosłych), na Przełom Białki, do kamieniołomu Stokówka.

W maju 2009 r. zorganizowano po raz pierwszy wyjazd dzieci, wspólnie z instruktorem W. Wiwatowskim  w skały. Dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z „prawdziwą” skałą.